« Back to Glossary Index

Jest miarą efektywności gospodarowania, działania przedsiębiorstwa. Obliczana jest jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej, dla której rentowność jest wyznaczana. Rentowność należy do najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa.

Powrót do Słownika pojęć