« Back to Glossary Index

Przez rezerwy rozumie się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się
w uzasadnionej i racjonalnie oszacowanej wysokości na przypadające na dany okres (ale jeszcze nieponiesione) koszty,
na znane jednostce ryzyko związane z operacjami w toku i grożące z tego tytułu straty i skutki innych zdarzeń.

Powrót do Słownika pojęć