« Back to Glossary Index

Rozliczenia międzyokresowe są terminem pochodzącym z rachunkowości oznaczającym koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie, a dotyczące innego okresu lub wielu okresów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dzieli się na:

  • rozliczenia międzyokresowe czynne, prezentowane po stronie aktywów,
  • rozliczenia międzyokresowe bierne, prezentowane po stronie pasywów.
Powrót do Słownika pojęć