« Back to Glossary Index

Przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych forma prowadzenia działalności gospodarczej charakteryzująca się istnieniem kapitału zakładowego, osobowości prawnej, brakiem odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz rozdziałem między sferą zarządu a sferą właścicielską. Prawo polskie wyróżnia dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Powrót do Słownika pojęć