« Back to Glossary Index

Przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych forma prowadzenia działalności gospodarczej opierająca się na osobistej więzi między wspólnikami. Spółka osobowa posiada zdolność prawną, lecz nie ma osobowości prawnej. Polskie przepisy wyróżniają cztery rodzaje spółek osobowych: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną.

Powrót do Słownika pojęć