« Back to Glossary Index

Straty i zyski nadzwyczajne powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. Przykładowo na straty i zyski nadzwyczajne mogą składać się otrzymane lub wypłacone odszkodowania, a także skutki obniżenia zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego – po uprawomocnieniu się tych postępowań.

Powrót do Słownika pojęć