« Back to Glossary Index

Domniemana transakcja, której pewne państwa będą dochodzić w ramach własnych ustawodawstw krajowych po zaproponowaniu korekty pierwotnej w celu dokonania rzeczywistego, zgodnego z pierwotną korektą podziału zysków. Transakcje wtórne mogą przyjąć postać domniemanych dywidend, wkładów kapitałowych lub pożyczek.

Powrót do Słownika pojęć