« Back to Glossary Index

Wszelkiego rodzaju transakcje realizowane pomiędzy podmiotami niezależnymi. Transakcją zewnętrzną jest również transakcja realizowana pomiędzy podmiotem należącym do grupy kapitałowej a podmiotem niezależnym.

Powrót do Słownika pojęć