« Back to Glossary Index

Umorzenie udziałów spółki następuje pomiędzy nią a jej udziałowcem i skutkuje unicestwieniem praw i obowiązków z nimi związanych. Odbywa się ono na podstawie art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych, a jego bezpośrednim skutkiem jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wszystkich wspólników udziałów.

Powrót do Słownika pojęć