« Back to Glossary Index

Porozumienie określające przed zawarciem transakcji kontrolowanych właściwy zestaw kryteriów (np. metodę, porównywalne elementy oraz właściwe do nich korekty, główne założenia odnośnie przyszłych zdarzeń) pomocnych w ustaleniu cen transferowych dla tych transakcji w danym okresie. Porozumienie o uprzednim ustaleniu ceny transferowej może mieć charakter jednostronny, gdy dotyczy tylko jednej administracji podatkowej i jednego podatnika, lub wielostronny, gdy jest zawarte między dwiema lub więcej administracjami podatkowymi.

Powrót do Słownika pojęć