« Back to Glossary Index

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych zostało oficjalnie powołane decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2006 roku powołującą grupę ekspertów ds. cen transferowych (2007/75/WE) na okres do 31 marca 2011 roku. Ze względu na duże znaczenie problemów podatkowych związanych z kwestią cen transferowych w kontekście rynku wewnętrznego oraz na pozytywne doświadczenia z działalności Wspólnego Forum, Komisja swoją decyzją z dnia 25 stycznia 2011 roku przedłużyła działanie Wspólnego Forum do 31 marca 2015 roku (2011/C 24/3). Głównym celem działalności Wspólnego Forum ds. cen transferowych jest pomaganie i doradzanie Komisji Europejskiej przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi. Do zadań Wspólnego Forum należy:

  • Stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami i specjalistami reprezentującymi krajowe administracje podatkowe na temat problemów związanych z cenami transferowymi, które stanowią przeszkodę dla transgranicznej działalności handlowej wewnątrz Unii Europejskiej,
  • Doradzanie Komisji Europejskiej przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi,
  • Pomaganie Komisji w znajdowaniu praktycznych rozwiązań zgodnych z wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, w celu doprowadzenia do bardziej jednolitego stosowania zasad dotyczących cen transferowych w całej Unii Europejskiej
Powrót do Słownika pojęć