« Back to Glossary Index

Różnice w cenach, które mogą być zaakceptowane przy ustaleniu, czy warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z zasadą pełnej konkurencji i które wynikają bądź z zastosowania tej samej metody wyceny transferu do różnorodnych porównywalnych danych, bądź ze stosowania rożnych metod wyceny transferu.

Powrót do Słownika pojęć