« Back to Glossary Index

Zakupione lub wytworzone przez przedsiębiorstwo, przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w produkcji wyroby gotowe, towary, materiały, produkcja w toku, grunty i nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. W podstawowym rozumieniu, zapasy są dobrami niewykorzystywanymi przez spółkę w danej chwili, ale trzymanymi z intencją wykorzystania. Zapasy utrzymywane są w celu zapewnienia ciągłości procesu produkcji i sprzedaży.

Powrót do Słownika pojęć