« Back to Glossary Index

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny odzwierciedlać warunki, jakie byłyby skłonne przyjąć podmioty niezależne realizujące daną transakcję w warunkach porównywalnych. Zasada ta znana jest także jako zasada dystansu, zasada pełnej konkurencji lub zasada długości ramienia.

Powrót do Słownika pojęć