Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała w 2013 roku dokument pod nazwą Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Autorska publikacja przedstawia zjawisko erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków oraz wskazuje na możliwe rozwiązania tego problemu.

Postępujące procesy globalizacyjne oraz tworzenie coraz to bardziej złożonych struktur  przedsiębiorstw międzynarodowych sprawia, że zapisy obowiązujących traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą być niewystarczające dla odpowiedniego zabezpieczenia interesów skarbu państwa. Luki w przepisach krajowych oraz międzynarodowych są wykorzystywane przez międzynarodowe koncerny do uchylania się od opodatkowania lub do zaniżania jego wielkości. Zjawiska te są szkodliwe dla budżetów poszczególnych krajów.  

Zmniejszające się wpływy do budżetów z tytułu podatków spowodowały konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia szczelności systemów podatkowych poprzez zaostrzenie kontroli i modyfikacje obowiązujących obecnie przepisów. Pomocne mogą być przy tym wskazówki zawarte w „Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”.

Eksperci OECD w swej publikacji:

  1. wskazują jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania  problemów związanych ze zjawiskiem erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi,
  2. określają zakładane terminy podjęcia działań w powyższym zakresie oraz
  3. identyfikują zasoby i metodologie niezbędne do prawidłowego zaimplementowania wskazanych rozwiązań.

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *