Cash pooling jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych przez grupy kapitałowe narzędzi zarządzania płynnością finansową. Opis tego mechanizmu wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów prawa znalazł się w naszym najnowszym artykule: „Cash pooling a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej wynikający z art. 9a Ustawy CIT” zamieszczonym w dziale Nasze publikacje.

W artykule, oprócz objaśnienia głównych zasad działania cash poolingu, znajdą Państwo również odpowiedź na pytania czy uczestnictwo w systemie rozliczeniowym cash pooling oraz czy usługi świadczone przez cash-pool lidera na rzecz grupy podmiotów powiązanych wymagają przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Zapraszamy do lektury!