Główną sankcją grożącą podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej jest zastosowanie przez administrację podatkową karnej stawki podatku w wysokości 50% w stosunku do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe. Za uchybienia w tym zakresie grozi także szereg innych sankcji. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>