Podatkowa grupa kapitałowa składa się z przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>