Do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową w przypadku spełnienia innych warunków zaistnienia obowiązku dokumentacyjnego. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik przygotował już dokumentację do transakcji, której dotyczy refaktura. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>