top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Konferencja Światowego Forum Cen Transferowych

22-04-2014

W dniach 26-28 marca 2014 roku w Paryżu odbyło się 3. doroczne spotkanie Światowego Forum Cen Transferowych. Brało w nim udział ponad 330 przedstawicieli ze 110 krajów oraz organizacji międzynarodowych. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwych rozwiązań problemów związanych z erozją podstawy opodatkowania i przesuwaniem zysków. Zagadnienie to zostało szczegółowo przedstawione w wydanym w 2013 roku przez OECD dokumencie „Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”.

W przemówieniu otwierającym konferencję, Dyrektor Centrum OECD ds. Polityki Podatkowej i Administracji, Pascal Saint-Amans powiedział: „Globalne standardy są potrzebne, zarówno by przyciągać inwestycje, jak i by móc opodatkować ich owoce”. Wskazywał również potrzebę skoordynowania międzynarodowych działań w zakresie cen transferowych.

Ostatniego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej OECD w sprawie podatków i rozwoju. Tego dnia do urzędników dołączyli przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Wspólnie omawiali wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się w zakresie powstrzymania erozji podstawy opodatkowania w poszczególnych krajach oraz przesuwania zysków do jurysdykcji podatkowych o niższych stopach opodatkowania.

Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Administracji Podatkowej wspólnoty Narodów (CATA) Duncan Onduru w mowie inauguracyjnej na posiedzeniu Grupy Roboczej OECD, wskazywał, że wyzwania związane z cenami transferowymi stojące przez poszczególnymi krajami mogą się różnić w zależności od ich poziomu rozwoju. Podkreślił też znaczenie wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji.

Sprawozdanie zawierające podsumowanie i przegląd treści dyskusji zostaną wkrótce wydane przez OECD.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991