Z niniejszego opracowania dowiedzą się Państwo jak skutecznie zmniejszyć ryzyko związane z występowaniem cen transferowych w przedsiębiorstwie. Informujemy w nim o możliwych do zastosowania narzędziach tj.: dokumentacji podatkowej, polityce cen transferowych, instrukcji podatkowej oraz uprzednim porozumieniu cenowym.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami „Minimalizacja ryzyka w zakresie cen transferowych” oraz „Porozumienia cenowe jako instrument ograniczający ryzyko podatkowe” z działu Ekonomia i zarządzanie.