W niniejszym artykule poruszyliśmy kwestie związku pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcjonującymi w ramach podatkowej grupy kapitałowej z regulacjami w zakresie cen transferowych. Przeprowadzona przez nas analiza została przygotowana w oparciu o zapisy ustaw podatkowych: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto w artykule odnieśliśmy się do najnowszego orzecznictwa w prezentowanym temacie.

Zapraszamy do lektury artykułu „Podatkowa grupa kapitałowa a ceny transferowe”.