top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Podręcznik ONZ w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się

30-07-2013

Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęła wytyczne w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się.

Propozycje ONZ zostały sformułowane w podręczniku, który jest odpowiedzią na wyrażaną przez kraje rozwijające się potrzebę stworzenia prostych i przejrzystych wytycznych w zakresie cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji przeprowadzanych w ramach grup międzynarodowych.

Niniejsza publikacja adresowana jest do krajów próbujących wdrożyć zasadę ceny rynkowej do swoich uregulowań dotyczących cen transferowych. Kierując się takim podejściem, kraje te będą mogły dążyć do minimalizacji liczby sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, a także polepszenia postrzegania przez potencjalnych inwestorów klimatu inwestycyjnego panującego w danym państwie.

Zakres podręcznika omówiliśmy szerzej w miejscu poświęconym publikacjom – tutaj…

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991