W artykule opisano rozwój i ewolucję polskich przepisów prawnych dotyczących cen transferowych. Pierwsze regulacje dotyczące tego zagadnienia pojawiły się w krajowym ustawodawstwie już w okresie międzywojennym. Jednak dopiero w latach 90tych XX wieku, wraz ze wzrostem dynamiki wymiany międzynarodowej, przepisy te nabrały większego znaczenia.

Zapraszamy do lektury artykułu „Polskie przepisy prawne dotyczące cen transferowych – ich historia i ewolucja”, który przedstawia historię przepisów o cenach transferowych w Polsce.