top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Powiązania rodzinne

2-10-2014

Ceny transferowe występują jedynie pomiędzy podmiotami, które mogą zostać uznane za powiązane. Powiązania te mogą zaistnieć poprzez kapitał, funkcje organizacyjne lub rodzinę.

Powiązania rodzinne zostały wskazane w art. 11 ust. 6 uCIT oraz art. 25 ust. 6 uPIT, które wskazują, że przez powiązania takie „rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia”. Takie sformułowanie przepisu nastręcza podatnikom trudności interpretacyjnych, ponieważ prawo podatkowe nie definiuje pojęć takich jak pokrewieństwo czy powinowactwo.

Wyjaśnienia w zakresie powiązań rodzinnych mogą Państwo znaleźć tutaj. Zapraszamy do lektury!

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991