Procedura zawierania transakcji przez podmioty powiązane uznawana jest za jedno z narzędzi służących minimalizacji ryzyka w obszarze cen transferowych wykorzystywanych w działalności grup kapitałowych. Szczegółowy opis procedury znajduje się w naszym najnowszym artykule: „Procedura realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi” zamieszczonym w dziale Ekonomia i zarządzanie.

Z niniejszego opracowania dowiedzą się Państwo jak skutecznie zmniejszyć ryzyko związane z występowaniem cen transferowych w przedsiębiorstwie dzięki wykorzystaniu niniejszej procedury.

Zapraszamy do lektury!