Wprowadzenie przepisów o restrukturyzacji przedsiębiorstw do Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie cen transferowych spowodowało powstanie kilku kontrowersji. Najważniejsza z nich dotyczy wątpliwości co do tego czy należy sporządzać dokumentację podatkową opisującą działania restrukturyzacyjne.
W Rozporządzeniach nie ma bowiem bezpośredniego wskazania w jaki sposób
powinno się traktować transakcje tego typu.

W artykule znalazły się rozważania na ten temat zakończone konkluzją o konieczności traktowania procesów restrukturyzacyjnych w taki sam sposób, jak każdej innej transakcji realizowanej przez przedsiębiorstwo.

Zapraszamy do lektury artykułu „Restrukturyzacja przedsiębiorstw w świetle przepisów o cenach transferowych”.