Umorzenie udziałów spółki następuje pomiędzy nią a jej udziałowcem (udziałowcami), a więc można przyjąć, że jest to czynność prawna dotycząca jedynie podmiotów powiązanych. Takie określenie stron transakcji może budzić wątpliwości co do tego czy umorzenie udziałów spółki wymaga przygotowania dokumentacji podatkowej.

Zapraszamy do lektury artykułu „Umorzenie udziałów w podmiocie powiązanym”, który tłumaczy czy przepisy o cenach transferowych znajdą zastosowanie do tego typu zdarzeń gospodarczych.