top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

VAT a transakcje podmiotów powiązanych

17-02-2014

W artykule poruszamy kwestie związane z zawieraniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie uVAT. Odnosimy się do regulacji art. 32 wspomnianej ustawy, w którym ustawodawca wskazał, iż jeśli pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek kapitałowy bądź rodzinny w określonych przypadkach organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową. Sytuacja taka ma miejsce jeżeli okaże się, że związek, o którym mowa powyżej miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Zapraszamy do lektury artykułu „VAT a transakcje podmiotów powiązanych”.

 

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991