NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 185, § 2 Belgijskiego Kodeksu dot. podatku dochodowego (BITC) zawiera odniesienie do zasady ceny rynkowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aneksie 1 do niniejszego dokumentu znajdującego się na stronie internetowej OECD. Art. 26, 54, 79 i 207 BITC zawiera dorozumiane odniesienie do zasady ceny rynkowej i używa sformułowania „nietypowych i dobroczynnych” korzyści. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aneksach 2 – 6 do niniejszego dokumentu. Art. 344 BITC zawiera dorozumiane odniesienie do zasady ceny rynkowej poprzez sformułowanie „uzasadnionych potrzeb natury finansowej lub ekonomicznej”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aneksie nr 7 do niniejszego dokumentu.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychOdniesienia do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych znajdują się w: Rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 1999 roku; oraz w Parlamentarnym memorandum towarzyszącym Ustawie z dnia 21 czerwca 2004 roku wprowadzającej art. 185 §2 do BITC na gruncie prawa krajowego.
3Definicja jednostek powiązanychDefinicja jednostek powiązanych znajduje się w aneksie 8 do niniejszego dokumentu znajdującego się na stronie  internetowej OECD.
4Metody ustalania cen transferowychMetody ustalania cen transferowych są zgodne z Wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychOgólne wymagania są opisane w art. 315 BITC (szersze informacje na ten temat znajdują się w aneksie nr 9 do niniejszego dokumentu znajdującego się na stronie internetowej OECD). Prowadzone są prace nad rozporządzeniem zawierającym wytyczne w sprawie dokumentowania cen transferowych oraz potwierdzającym wskazania Unii Europejskiej w tym zakresie. Pewne informacje na ten temat można znaleźć także w Rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 1999 roku.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychDo prowadzenia kontroli i przyznawania kar w zakresie cen transferowych stosuje się ogólne zasady i procedury. Specjalne zespoły zajmujące się audytem cen transferowych składają się z 8 audytorów i jednego pracownika pomocniczego.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Ustawa z 24 grudnia 2002 roku oraz królewskie dekrety z dni: 13 sierpnia 2004 roku, 30 stycznia 2003 roku i 17 stycznia 2003 roku.
8Linki do odpowiednich stron rządowychFisconetplus / Federale Overheidsdienst Financiën
Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1999
9Inne istotne informacjeW Belgii funkcjonują zespoły eksperckie zajmujące się zagadnieniem cen transferowych.

Legenda:
1.Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na 26 listopada 2006 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *