Specjalnie dla osób, które wcześniej nie miały styczności z cenami transferowymi przygotowaliśmy przewodnik po podstawach zagadnienia.

Krok po kroku przekazujemy najważniejsze informacje, które następnie pozwolą na dalsze zgłębianie wiedzy.

Krok 1. Definicja ceny transferowej

Pierwszym krokiem do zdobycia wiedzy o cenach transferowych jest poznanie ich definicji, zgodnie z którą ceny transferowe są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania lub mającymi siedzibę w rajach podatkowych

Krok 2. Transakcja kontrolowana

Aby w pełni zrozumieć powyższą definicję cen transferowych należy zgłębić pojęcie transakcji kontrolowanej.

Krok 3. Podmioty powiązane

Kluczowy element cen transferowych stanowią podmioty powiązane. które w rozumieniu przepisów podatkowych mogą być powiązane poprzez kapitał lub osobę.

Krok 4. Podmioty z tzw. rajów podatkowych

Niezależnie od istnienia powiązań, realizowane transakcje z podmiotami mającymi swoją siedzibę w tzw. raju podatkowym również podlegają obowiązkowi stosowania cen określonych na warunkach, które ustaliby między sobą podmioty niepowiązane.

Krok 5. Obowiązek dokumentacyjny

Realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub podmiotami z tzw. raju podatkowego, których wartość przekracza limity transakcyjne, wskazane w odpowiednich przepisach, powoduje wystąpienie obowiązku dokumentacyjnego .

Krok 6. Lokalna dokumentacja cen transferowych

Spełnienie powyższych przesłanek skutkujących powstawaniem obowiązku dokumentacyjnego wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych, która musi zawierać niezbędne wskazane w ustawach o podatku dochodowym. Istotnym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych jest analiza cen transferowych, która stanowi uzasadnienie rynkowości realizowanej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi / podmiotem z tzw. raju podatkowego.

Krok 7. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podatnik, który podlega obowiązkom sprawozdawczym jest zobowiązany w terminie wskazanym w ustawie złożyć do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie, w którym potwierdza, iż sporządził lokalną dokumentację cen transferowych, oraz że stosowane ceny transferowe w realizowanej przez niego transakcji kontrolowanej są ustalone na warunkach, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne.

Krok 8. Informacja o cenach transferowych TPR

Zarówno podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i podatnicy zwolnieni z tego obowiązku (na podstawie art.11n pkt 1 Ustawy o CIT) winni do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przekazać Szefowi KAS informację o cenach transferowych tzw. TPR.

Krok 9. Kontrola podatkowa

Ponieważ organy podatkowe mają prawo badać, czy ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi są ustalone na poziomie rynkowym, mogą w tym celu przeprowadzić , która ma ściśle określoną

Krok 10. Sankcje

Podatnik, który nie przygotuje lub nie przedstawi dokumentacji podatkowej cen transferowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania jej przez organy podatkowe jest narażony na zastosowanie wobec niego podatkowych i karno-skarbowych.