Postępujące procesy globalizacji rynków, działalność organizacji międzynarodowych dążących do znoszenia barier w biznesie, tworzenie stref wolnego handlu, a także wprowadzanie swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału w ramach Unii Europejskiej sprawiają, że coraz większa liczba transakcji zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grup wielonarodowych.

W powyższych warunkach naturalne jest pojawienie się cen transferowych, które nierozerwalnie wiążą się z pojęciem handlu międzynarodowego.

Zakres merytoryczny działu

Niniejszy dział zawiera istotne informacje dotyczące organizacji międzynarodowych bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się zagadnieniem cen transferowych.

Opisaliśmy w nim działalność:

Prezentujemy zestawienie stawek podatku dochodowego i podatku VAT w różnych krajach oraz informacje na temat podwójnego opodatkowania i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Przedstawiamy listę obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych z poszczególnymi państwami.

Sporą część działu zajmują profile poszczególnych państw, w większości członków organizacji OECD. Kraje zostały opisane pod kątem regulacji prawnych i praktyk stosowanych w związku z zagadnieniem cen transferowych. Każdy z odnośników zawiera poniższe informacje:

  • stosowane metody ustalania cen transferowych i wymagania dokumentacyjne,
  • definicje jednostek powiązanych obowiązujące w danym kraju,
  • szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych i możliwe sankcje w zakresie cen transferowych.