BEPS czyli “plan zwalczania erozji podstaw opodatkowania” jest projektem powołanym w 2012 r. przez przywódców G20 – największych światowych gospodarek. Projekt był prowadzony przez OECD w ramach trzech filarów:

1) wprowadzenie spójności przepisów poszczególnych państw dotyczących działalności transgranicznej
2) wzmocnienie istotnych wymogów w istniejących standardach międzynarodowych
3) poprawa przejrzystości, przy jednoczesnym wspieraniu większej pewności i przewidywalności.

Inicjatywa BEPS była prowadzona do 2015 r. i obejmowała 15 działań, które powinny zostać podjęte przez poszczególne państwa aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych. Działania 8-10 oraz 13 BEPS są poświęcone stricte cenom transferowym. Jednym z efektów prac BEPS jest wprowadzony przez administrację państw członkowskich OECD i G20 raportowania Country-by-country. Raport CbC jest dokumentem, gdzie międzynarodowe grupy kapitałowe raportują o wielkości swojej działalności, przychodach, zyskach, podatku a także miejscach prowadzenia działalności gospodarczej. Raport taki jest przez dużych podatników składany w Polsce od 2016 r.

Raporty BEPS są dostępne na stronach OECD – http://ww.oecd.org