Tematyka cen transferowych znajduje się w obszarze zainteresowaniu kilku innych organizacji o charakterze regionalnym, które zwykle koncentrują się na współpracy międzyrządowej. Do takich organizacji zaliczyć można:

  • Afrykańskie Forum Podatkowe – ATAF
  • Pacyficzne Stowarzyszenie Administracji Podatkowych – PATA
  • Środkowoamerykańskie Centrum Administracji Podatkowych – CIAT