Powstała po II wojnie światowej Organizacja Narodów Zjednoczonych jest przede wszystkim organizacją polityczną która stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Jednak i kwestie cen transferowych zostały uwzględnione w szerokim programie ONZ i jej poszczególnych agend. Efektem tego jest Podręcznik cen transferowych dla krajów rozwijających się, który został wydany po raz pierwszy w 2013 r. i do 2021 r. doczekał się dwóch kolejnych edycji. W przeciwieństwie do OECD, które wypracowało wytyczne dla cen transferowych, dokument ONZ jest praktycznym rozwinięciem zasad OECD dedykowanym dla krajów rozwijających się a także rozwinięciem art. 9 Modelowej Konwencji ONZ ds. Podwójnego opodatkowania (poświęconego przedsiębiorstwom powiązanym). Dokument ONZ zawiera również przegląd systemów cen transferowych w wybranych krajach.

Dokumenty ONZ są dostępne na stronie organizacji – http://www.un.org