Organizacja działająca przy organach UE stworzyła “Kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych”. Dokument ten dotyczy stworzenia znormalizowanej i częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Dokument ten został przyjęty Rezolucją Rady UE i przedstawicieli państw członkowskich w czerwcu 2006 r. 

Do innych istotnych dokumentów tej organizacji zaliczyć można dokumenty nt. wewnątrzgrupowych usług o niskiej wartości dodanej, uprzednich porozumień cenowych czy unikania sporów  w Unii Europejskiej.

Dokumenty Wspólnego Forum UE ds. Cen transferowych są dostępne na stronach organizacji – https://ec.europa.eu/taxation_customs/joint-transfer-pricing-forum_en