top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Afrykańskie Forum Podatkowe

Afrykańskie Forum Podatkowe (ATAF – The African Tax Administration Forum) promuje i ułatwia wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowych i innych interesariuszy w celu poprawy efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji.

Pomysł powołania do życia organizacji pojawiła się podczas “Międzynarodowej Konferencji w sprawie opodatkowania, budowania państwowości i zdolności rozwojowych państw afrykańskich”, która odbyła się w Pretorii w RPA w sierpniu 2008 roku. Zgromadzeni na niej delegaci z 28 krajów afrykańskich postanowili podjąć zdecydowane działania na rzecz ustanowienia Afrykańskiego Forum Administracji Podatkowej (ATAF).

ATAF jest platformą ułatwiającą i promującą wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowych oraz innych interesariuszy w celu poprawienia efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji. Organizacja umożliwia szefom administracji podatkowych i ich przedstawicielom podjęcie dialogu o czynionych postępach, wyzwaniach stojących przed Afryką i możliwych nowych kierunkach rozwoju afrykańskiej polityki fiskalnej i administracji w XXI w.

Afrykańskie Forum Administracji Podatkowej podejmuje prace mające na celu budowanie struktur państwa, wzmacnianie władzy państwowej, rozwój polityki gospodarczej i usprawnienie mechanizmów pozyskiwania dochodów skarbu państwa.

ATAF jest afrykańską inicjatywą i jako taka wiernie oddaje afrykańskie potrzeby i strategie. Prace i priorytety programowe Forum będą prowadzone i zarządzane przez państwa afrykańskie dzięki wsparciu i dotacjom międzynarodowych agencji i organizacji oraz innych administracji podatkowych.

Organizacja posiada wyraźnie sformułowaną wizję. Jest niąNiesienie pomocy administracjom podatkowym w efektywnym, sprawnym i ekonomicznym działaniu w celu wspierania wzrostu gospodarczego i zwiększenia jakości świadczonych usług na rzecz poprawy standardu życia mieszkańców Afryki”. Natomiast misja ATAF ma następujące brzmienie „Wspieranie i promowanie nowego partnerstwa krajów afrykańskich dla rozwijania zdolności administracji podatkowych do realizowania celów budżetowych”.

 W celu osiągnięcia jak najszerszego zasięgu geograficznego i językowego na kontynencie afrykańskim, ATAF chce przyczyniać się do:

  • promocji rozwoju gospodarczego, dobrego zarządzania i odpowiedzialności,
  • mobilizacji zasobów krajowych,
  • utworzenia kultury profesjonalizmu i wzajemnego wsparcia,
  • zwalczania uchylania się od płacenia podatków,
  • wdrożenia ogólnoafrykańskiej strategii podatkowej,
  • rozwoju kompetencji wzmacniających krajowe administracje podatkowe.


Oficjalna strona www >>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991