top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development) jest organizacją międzynarodową o profilu ekonomicznym utworzoną 30 września 1961 roku w Paryżu na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960 roku.

OECD zastąpiła Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), która zrzeszała państwa korzystające z pomocy w ramach planu Marshalla, mającego wspomóc odbudowę Europy Zachodniej ze zniszczeń spowodowanych II Wojną Światową.

Cele OECD
Do podstawowych celów organizacji należą:

  • osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej,
  • przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w krajach członkowskich, jak również w krajach nieczłonkowskich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego oraz pomoc krajom rozwijającym się,
  • promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dodatkowo Komitet Spraw Podatkowych OECD zajmuje się zagadnieniem cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych i publikuje raporty dotyczące tej materii.

Organy organizacji
Naczelnym organem organizacji jest Rada tworzona przez szefów stałych przedstawicielstw. Rada raz do roku zbiera się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów finansów. Zatwierdza ona budżet organizacji oraz podejmuje zasadnicze decyzje o charakterze merytorycznym. Co roku wybiera dziesięcioosobowy Komitet Wykonawczy, a raz na pięć lat Sekretarza Generalnego, który stoi na czele Sekretariatu.

W ramach OECD działają: Agencja Energii Jądrowej (utworzona w lutym 1958 r. przy OEEC) i Międzynarodowa Agencja Energetyczna (od 1976 r.).

Obecnie OECD zrzesza 34 państwa będące najwyżej rozwiniętymi gospodarkami na świecie. Są to: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Polska jest członkiem organizacji od 22 listopada 1996 roku. Tego dnia we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będącym depozytariuszem odpowiedniej Konwencji, złożono dokument ratyfikacyjny potwierdzający przystąpienie Polski do Konwencji o OECD.Oficjalna strona www >>


 
Dokumentacja podatkowa wg OECD >>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991