top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Pacific Association of Tax Administration

Pacific Association of Tax Administration (PATA) jest międzyrządową organizacją zajmującą się zagadnieniami podatkowymi i zrzeszającą największe państwa basenu Oceanu Spokojnego. Jej członkami są Australia, Kanada, Japonia i Stany Zjednoczone.

Wymiana handlowa i przepływy kapitału pomiędzy tymi krajami są znaczne, stąd też zaistniała potrzeba opracowania wspólnych regulacji w zakresie cen transferowych. Zasady tworzone przez PATA opierają się w głównej mierze na Wytycznych OECD
w sprawie podatku od dochodu i majątku.

W 2003 roku organizacja wydała dokument „PATA Transfer Pricing Documentation Package” (dalej: TPDP), w którym przedsiębiorstwom z państw członkowskich dano możliwość przygotowywania tylko jednego pakietu dokumentacji podatkowej. Jest
on odpowiedni do przedstawienia wszystkim czterem administracjom podatkowym.

Wprowadzone jednolite wymagania dokumentacyjne w regionie Oceanu Spokojnego pozwalają funkcjonującym tam firmom obniżyć koszty administracyjne oraz skrócić czas poświęcany na dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Zastosowanie się do zasad przedstawionych w dokumencie jest dla przedsiębiorców dobrowolne i nie nakłada na nich obowiązków większych niż ich lokalne jurysdykcje.

Należy podkreślić, że każdy z członków PATA ma inny system prawny, regulacje oraz wymogi administracyjne w stosunku do zagadnienia cen transferowych. Państwa te uzgodniły jednak, że przygotowanie dokumentacji podatkowej przez przedsiębiorstwo międzynarodowe zgodnie z zasadami TPDP zostanie zaakceptowane w każdym z państw członkowskich i uchroni podatnika przed ewentualnymi sankcjami związanymi z formą i sposobem opracowania dokumentacji.Dokumentacja cen transferowych PATA>>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991