top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych zostało oficjalnie powołane decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2006 roku ustanawiającą grupę ekspertów ds. cen transferowych (2007/75/WE) na okres do 31 marca 2011 roku.

Od czasu swojego nieformalnego utworzenia w 2002 roku, Wspólne Forum UE ds. cen transferowych okazało się być pożyteczną platformą dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi UE a sektorem prywatnym, która skłoniła Komisję do zaproponowania trzech kodeksów postępowania, przyjętych następnie przez państwa członkowskie Rady Europejskiej. Ponadto Komisja przyjęła kilka dokumentów w oparciu o prace Wspólnego forum UE ds. cen transferowych.

Ze względu na duże znaczenie problemów podatkowych związanych z kwestią cen transferowych w kontekście rynku wewnętrznego oraz na pozytywne doświadczenia z działalności Wspólnego Forum, Komisja swoją decyzją z dnia 25 stycznia 2011 roku przedłużyła działanie Wspólnego Forum do 31 marca 2015 roku (2011/C 24/3).

Cele organizacji
Głównym celem działalności Wspólnego Forum ds. cen transferowych jest pomaganie i doradzanie Komisji Europejskiej przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi. Do zadań Wspólnego Forum należy:

  • stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami i specjalistami reprezentującymi krajowe administracje podatkowe na temat problemów związanych z cenami transferowymi, które stanowią przeszkodę dla transgranicznej działalności handlowej wewnątrz Unii Europejskiej,
  • doradzanie Komisji Europejskiej przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi,
  • pomaganie Komisji w znajdowaniu praktycznych rozwiązań zgodnych z Wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, w celu doprowadzenia do bardziej jednolitego stosowania zasad dotyczących cen transferowych w całej Unii Europejskiej.

Skład organizacji
Wspólne Forum UE ds. cen transferowych składa się z:

  • przedstawicieli każdego państwa członkowskiego,
  • 16 przedstawicieli sektora prywatnego,
  • przewodniczącego wyznaczanego przez Dyrektora Generalnego ds. Podatków
    i Unii Celnej.

Okres kadencji członków Wspólnego Forum wynosi 2 lata. Pełnią oni swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub do upłynięcia ich kadencji, przy czym kadencja jest odnawialna.

Dodatkowo, w trybie doraźnym przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału
w pracach Wspólnego Forum zewnętrznych ekspertów posiadających określone kompetencje.Dokumentacja cen transferowych UE >>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991