chiny flaga
NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejOdniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w art. 41 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 110 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychChińskie przepisy dotyczące cen transferowych zostały sporządzone na podstawie Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych i dotyczą metodologii ustalania cen transferu, analizy porównywalności, dokumentowania cen transferowych oraz procedur wprowadzania uprzednich porozumień cenowych.
3Definicja jednostek powiązanychDefinicję jednostek powiązanych można znaleźć w: art. 109 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 9 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku  (Guo Shui Fa No.2)
4Metody ustalania cen transferowychMetody ustalania cen transferowych znajdują się w: art. 41 § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 111 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozdziale 4 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychWymagania dokumentacyjne określone są w: art. 43 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 114 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozdziale 3 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychArt. 48 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Art. 121 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Rozdział 5 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych)Art. 42 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Art. 113 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Rozdział 6 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).
8Linki do odpowiednich stron rządowychhttp://www.chinatax.gov.cn/n480462/n3543957/n3544445/index.html
9Inne istotne informacjeBrak.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 12 listopada 2009 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts