W styczniu 2014 roku OECD wydała projekt Raportu dotyczący dokumentacji cen transferowych, który w niedalekim odstępie czasu ma zastąpić V Rozdział Wytycznych zatytułowany „Dokumentacja”.

Dokument ten ma za zadanie zobligowanie podatników do przekazywania organom podatkowym szczegółowych informacji o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi. W omawianym Raporcie OECD dokładnie określiła jakie to dane i informacje przedsiębiorstwa te będą musiały przekazywać urzędnikom.

Zgodnie z Raportem wydanym przez OECD przedsiębiorstwa powinny przygotowywać dokumentację podatkową prezentowaną w formie:

  • Master file” , który powinien zawierać ogólne dane i informacje odnoszące się do całej grupy oraz do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Informacje zaprezentowane w „master file” będą zorganizowane w pięciu kategoriach.
  • „Local file” (tzw. plik lokalny /dokumentacja lokalna), który powinien dostarczać precyzyjnych informacji na temat transakcji zawieranych przez lokalnego podatnika z jego podmiotami powiązanymi. Nowe wytyczne zobowiązują przedsiębiorstwa do załączania do „local file” danych finansowych wraz ze studium porównawczym.

Discussion Draft On Transfer Pricing Documentation And CbC Reporting

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *