Dokumentacja cen transferowych


Niezwykle istotnym elementem w kontekście cen transferowych jest dokumentacja podatkowa. To formalno-prawny wymóg, który został nałożony na podatników przepisami określonego państwa. Polega on na sporządzeniu dokumentu, w którym opisuje się zgodnie z wytycznymi oraz regulacjami podatkowymi transakcję bądź sumę transakcji podlegających takiemu obowiązkowi.

Szczegółowe wytyczne oraz obowiązujące przepisy związane z dokumentacją podatkową cen transferowych są odmienne w każdym państwie. W tym dziale omówione zostały regulacje obowiązujące w Polsce, które w dużej mierze opierają się na doświadczeniach organizacji międzynarodowych czy zagranicznych ekspertów. Zostały tutaj zaprezentowane wytyczne OECD i PPATA, a także dyrektywy i komunikaty Unii Europejskiej.

Aby zapoznać się z regulacjami konkretnych krajów odsyłamy do poszczególnych profili państw w dziale Ceny transferowe na świecie.