top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja cen transferowych

Niezwykle istotnym elementem w kontekście cen transferowych jest dokumentacja podatkowa. To formalno-prawny wymóg, który został nałożony na podatników przepisami określonego państwa. Polega on na sporządzeniu dokumentu, w którym opisuje się zgodnie z wytycznymi oraz regulacjami podatkowymi transakcję bądź sumę transakcji podlegających takiemu obowiązkowi.

Szczegółowe wytyczne oraz obowiązujące przepisy związane z dokumentacją podatkową cen transferowych są odmienne w każdym państwie. W tym dziale omówione zostały regulacje obowiązujące w Polsce, które w dużej mierze opierają się na doświadczeniach organizacji międzynarodowych czy zagranicznych ekspertów. Zostały tutaj zaprezentowane wytyczne OECD i PPATA, a także dyrektywy i komunikaty Unii Europejskiej.

Aby zapoznać się z regulacjami konkretnych krajów odsyłamy do poszczególnych profili państw w dziale Ceny transferowe na świecie.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991