top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

OECD

OECD w ramach Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych w rozdziale V prezentuje informacje w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych[1].

W niniejszym dziale przedstawiamy wytyczne dla administracji podatkowych jakimi powinny kierować się podczas ustalania reguł i zasad w sprawie dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

Na wstępie rozważań o dokumentacji podatkowej cen transferowych zaznaczyć należy, że podatnik nie ma obowiązku dowodzić prawidłowości swej wyceny transferu,  jeśli administracja podatkowa nie przeprowadzi domniemania, wskazującego na to, że ceny stosowane przez podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi są niezgodne z zasadą pełnej konkurencji (inaczej zwaną zasadą ceny rynkowej).

W większości krajów to na administracji podatkowej spoczywa bowiem ciężar dowodu. Mimo tego faktu, organy podatkowe mają prawo wymagać od podatnika przedłożenia specjalnej dokumentacji podatkowej. Dzieje się tak, ponieważ bez pełnych informacji o transakcji administracja nie ma możliwości prawidłowo zbadać sprawy. Co więcej, w niektórych krajach w sytuacji, gdy podatnik nie dostarczy żądanej dokumentacji podatkowej właściwym organom może nastąpić przesunięcie ciężaru dowodu na podatnika, który we własnym interesie będzie mógł starać się obalić domniemanie administracji podatkowej co do nierynkowości stosowanych przez niego cen i konieczności przeprowadzenia korekty dochodu.

Zakres merytoryczny działu
W niniejszym dziale zaprezentowaliśmy Wytyczne OECD do dokumentacji podatkowej cen transferowych. Czytelnik znajdzie tutaj odniesienie do wytycznych w sprawie zasad i procedur w zakresie dokumentacji, użytecznych informacji w celu dokonywania wyceny transferu oraz podsumowania zaleceń OECD w sprawie dokumentacji.


[1] Przygotowano na podstawie: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, rozdz. V, Paryż 2010.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991