top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Podsumowanie zaleceń w sprawie dokumentacji

Administracje podatkowe w celu sprawdzenia zgodności wyceny transferu z zasadą pełnej konkurencji powinny mieć prawo do uzyskania informacji przygotowanej lub służącej jako źródło w danej sprawie. Wielkość zapotrzebowania na dokumentację powinna być ustalana po uwzględnieniu zasad rozważnego zarządzania, które towarzyszą ocenie decyzji handlowej lub przemysłowej o podobnym poziomie złożoności. Wymagania administracyjne nie powinny nakładać przy tym na podatnika nieproporcjonalnych kosztów i obciążeń. Podatnicy powinni jednak pamiętać, że odpowiednie prowadzenie dokumentacji i gotowość do natychmiastowego przedstawienia wymaganych dokumentów ułatwia przeprowadzenie weryfikacji i rozstrzygania problemów związanych z wyceną transferu.

Administracje podatkowe i podatnicy powinni ze sobą współpracować, by uniknąć zbyt dużych wymogów w zakresie dokumentacji, a jednocześnie by właściwe dokumenty zostały przedstawione do weryfikacji, tak aby można było potwierdzić czy zasada pełnej konkurencji została prawidłowo zastosowana.

 

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991