top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Użyteczne informacje w celu dokonywania wyceny transferu

Rodzaj informacji potrzebnych do weryfikacji wyceny transferu zależy od typu i okoliczności danej transakcji. Dlatego nie jest możliwe stworzenie wyczerpującego katalogu dokumentów, jakie podatnik powinien przedstawić administracji podatkowej podczas kontroli. Istnieją jednak pewne cechy wspólne dla wszystkich transakcji, które powinny być opisane przez każdego podatnika i dostarczone właściwym organom podczas kontroli. Są to m.in. dane dotyczące podatnika, przedsiębiorstw powiązanych, istoty transakcji oraz podstawowych zasad kalkulacji ceny. Ponadto podatnik powinien dostarczyć informacji o podziale wykonywanych funkcji (uwzględniając użyte aktywa i podjęte ryzyko) pomiędzy strony w ramach danej transakcji, a także wszelkie inne informacje dotyczące tego czy niezależne przedsiębiorstwo zawarłoby w zbliżonych okolicznościach podobną transakcję.

W sprawie wyceny transferu przydatne może być sięgnięcie do informacji dotyczących przedsiębiorstwa powiązanego, takich jak:

  • krótki opis przedsiębiorstwa,
  • struktura organizacyjna,
  • powiązania własnościowe z grupą wielonarodową,
  • wysokość obrotów i wyniki działania z kilku ostatnich lat poprzedzających transakcję,
  • poziom transakcji podatnika z zagranicznymi przedsiębiorstwami powiązanymi, np. na kwotę sprzedaży zapasu towarów, świadczenia usług, czynszu za dzierżawę aktywów materialnych, wykorzystanie i transfer dóbr niematerialnych oraz odsetki od pożyczek.

Podatnik powinien dostarczyć administracji podatkowej także informacji dotyczących strategii gospodarczej oraz innych czynników wpływających na ustalenie cen lub ustalenie polityki wyceny dla podatnika i całej grupy wielonarodowej. Dodatkowo powinien on wyjaśnić w jaki sposób i dlaczego wybrana została dana metoda wyceny transferu oraz udowodnić zgodność wyniku stosowanej metody z zasadą pełnej konkurencji. Użyteczne może być także przedstawienie informacji finansowych pozwalających na porównanie zysków i strat pomiędzy podmiotami powiązanymi, z którymi podatnik dokonywał transakcji podlegającym zasadom wyceny transferu. Dokumenty takie mogą być również pomocne przy wyjaśnianiu procedury negocjowania cen przy ich ustalaniu lub rewidowaniu w transakcjach kontrolowanych. Podatnicy bowiem prowadząc negocjacje cenowe posługują się dokumentami przewidującymi zysk, koszty administracyjne i koszty sprzedaży oraz wyjaśniające mechanizm obliczania cen.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991