top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Polska

Dnia 1 stycznia 2001 roku ustawodawca wprowadził do ustaw dotyczących podatku dochodowego obowiązek dokumentacyjny odnośnie transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi oraz z rezydentami krajów prowadzących szkodliwą konkurencję podatkową (czyli tzw. rajów podatkowych).

Art. 9a oraz art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25, art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają kiedy występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych i jakich podmiotów dotyczy. Akty prawne >>

Przepisy prawa podatkowego nie określają formy dokumentacji podatkowej cen transferowych, lecz jedynie wskazują elementy, które powinny zostać w niej zawarte.

Dokumentacja podatkowa przygotowywana jest dla transakcji lub sumy transakcji, przekraczających wskazane w ustawach o podatku dochodowym limity, zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi bądź pomiędzy podmiotem a podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podlegają także transakcje przeprowadzane pomiędzy zagranicznym przedsiębiorcą a jego zakładem położonym w Polsce oraz transakcje realizowane pomiędzy polskimi podatnikami a ich zagranicznym zakładem.

Dokumentacja powinna opisywać stan faktyczny transakcji na moment jej zawarcia oraz uwzględniać wszelkie czynniki i okoliczności, które mogły mieć wpływ na tę transakcję. Przygotowana dokumentacja powinna być aktualizowana za każdym razem, gdy opisane w niej warunki zostaną zmienione.

Ze względu na ilość informacji, które muszą zostać uwzględnione, dokumentacja podatkowa powinna być przygotowywana na bieżąco, co pozwala zminimalizować ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych. W celu uniknięcia błędów istotne jest, aby dokumentację podatkową przygotowywać z najwyższą możliwą uwagą oraz dbałością o szczegóły, gdyż jak pokazuje praktyka, nawet drobna pomyłka może spowodować niepożądane konsekwencje.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991