top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Analiza aktywów

Analiza aktywów musi być ściśle powiązana z analizą funkcji. Polega ona bowiem na zidentyfikowaniu tych składników majątku stron transakcji, które są faktycznie wykorzystywane podczas transakcji. Spełnianie funkcji przez przedsiębiorstwo wymaga użycia różnych aktywów. Mogą być one materialne lub niematerialne. Określenie tej pierwszej grupy nie nastręcza problemów, ponieważ należą do niej wszelkie fizyczne składniki majątku, takie jak: budynki, urządzenia czy wyposażenie techniczne. Natomiast aktywa niematerialne i prawne to najczęściej: patenty, know-how, znaki towarowe, marki, licencje, prawa autorskie czy wykwalifikowany personel.

Analiza aktywów ma na celu określenie, jakie składniki majątku musi zaangażować każda ze stron, aby analizowana transakcja mogła mieć miejsce.  Angażowanie w transakcję / transakcje aktywów o większej wartości może uzasadniać ustalenie wynagrodzenia na wyższym poziomie.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991