top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Analiza funkcji

 Analiza funkcji ma określić, która ze stron transakcji pełni w niej istotne funkcje, których wykonanie może wpłynąć na wytworzenie wartości dodanej, a tym samym na cenę przedmiotu transakcji. Można przyjąć, że im więcej i bardziej istotnych funkcji spełnia dany podmiot, tym wyższe wynagrodzenie powinno mu przysługiwać. Podczas analizy należy określić, które z funkcji są ważne z ekonomicznego punktu widzenia w danej transakcji, branży czy na danym rynku.

Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych wymieniają przykładowe funkcje, które można użyć w analizie. Są to: produkcja, montaż, zarządzanie zakupami i materiałami, marketing, sprzedaż hurtowa, kontrola zapasów, udzielanie gwarancji, działania promocyjne i reklamowe, funkcje logistyczne (np. transport czy magazynowanie), warunki pożyczek i płatności, szkolenie i kierowanie kadrami. Jeden podmiot może pełnić wiele funkcji względem drugiej strony transakcji, jednak najważniejsze jest ekonomiczne znaczenie tych funkcji z punktu widzenia ich częstotliwości, istoty oraz wartości dla stron transakcji.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991